0 °C
+48-227-689-000

HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE SPÓŁKA Z O.O., w związku z zamiarem realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Działania 3.3 RPO WM na lata 2014-2020 zamierza dokonać zakupu usługi polegającej na opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia, zaprasza potencjalnych wykonawców do złożenia swojej oferty (szczegółowe informacje w załącznikach).

Pobierz załączniki: >> LINK<<